Thanh toán

Thanh toán

27/11/2019

Quí khách có thể thanh toán theo 2 hình thức :

1 . Thanh toán bằng tiền mặt thực tiếp khi nhận hàng.

2 . Thanh toán bằng chuyển khoản thì quí khách có thể chuyển theo :

- Số TK : 11024247331016

- Tên TK : Nguyễn Thúy Diệp

- Ngân hàng : Techcombank - Đông Đô