Sổ da Bullet Journal (mã 147)

Sổ da cài chun.

Kích thước: A5: 15 x 21 cm

Định lượng: 100 gsm

Số trang: 168 trang, gồm 84 trang kẻ chấm 5x5mm (dot grid), 84 trang kẻ caro 5x5mm (grid).

Giấy trắng tự nhiên chống lóa.

Da có vân sang trọng.

Sổ da Star (Mã 076 và Mã 086)

Sổ da Star

Kích thước:

          * Mã 076: 15 x 21cm (+/-0.5cm)

          * Mã 086: 16.5 x 24.5cm (+/-0.5cm)

Số trang: 200 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

 

Sổ da pha màu K9 ( Mã 095)

Sổ da pha màu K9

Mã số: 095

Số trang: 200 trang

Kích thước: 19 x 26.5cm (+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Sổ da pha màu K7 ( Mã 075)

Sổ da pha màu K7

Mã số: 075

Số trang: 200 trang

Kích thước: 15 x 21cm (+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Sổ da pha màu K8 ( Mã 085)

Sổ da pha màu K8

Mã số: 085

Số trang: 200 trang

Kích thước: 16.5 x 24.5 cm (+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Sổ da Khuy bấm pha màu K8 (Mã 686)

Sổ da Khuy bấm pha màu K8

Mã số: 686

Số trang: 200 trang

Kích thước: 16.5 x 24.5 cm(+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Sổ da Khuy bấm K8 (Mã 685)

Sổ da Khuy bấm K8

Mã số: 685

Số trang: 200 trang

Kích thước: 16.5 x 24.5 cm (+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

 

 

Sổ da khuy bấm (Mã 675)

Sổ da khuy bấm

Mã số: 675

Số trang: 200 trang

Kích thước: 15 x 21cm (+/-0.5cm)

Giấy định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO