Sổ A4 Caro Notebook (Mã số 564) (Dòng kẻ ô vuông 5mm/ kẻ caro, 21cm x 29.7cm, Nhiều màu, 200 trang, Sổ ghim gáy, Giấy, Việt Nam)

  • MS 564
  • Minh Châu

Sổ A4 Caro Notebook (Mã số 564)

Kích thước: 21 x 29.7cm (+/-0.2cm)

Số trang: 200 trang

Giấy định lượng: 60g/m2

 

Dòng kẻ ô vuông 5mm/ kẻ caro
21cm x 29.7cm
Nhiều màu
200 trang
Sổ ghim gáy
Giấy
Việt Nam

Sổ A4 Caro Notebook (Mã số 564)

Kích thước: 21 x 29.7cm (+/-0.2cm)

Số trang: 200 trang

Giấy định lượng: 60g/m2

 

Sản phẩm cùng loại