Sổ da cao cấp mã 187 (Nâu Vàng, Việt Nam)

Sổ da cao cấp

Nâu Vàng
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước : 16.5 cm x 24.5cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp, có khuy bấm, họa tiết trám