Menu loại A4 có khoét 10 lá ( KT: 24 x 32 cm)

Chất liệu da cao cấp Bên trong lá làm bằng nilong dày dặn Kích thước : 24 x 32 cm

Menu loại nhỏ có khoét 10 lá ( kt:12 x 23.5 cm)

Chất liệu da cao cấp Bên trong lá làm bằng nilong dày dặn rất bền Kích thước: 12 x 23.5 cm

Menu loại nhỏ không khoét 10 lá ( kt: 12 x 23.5 cm )

Chất liệu da cao cấp các màu Bên trong các lá làm bằng nilong dày dặn Kích thước : 12 x 23.5 cm