Sổ K8 hoa

  • 083
Sổ bìa cứng

Đặc điểm: 200 trang 
Kích Thước : 16.5 cm x 24.5 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Sổ tay có nhiều hình khác nhau, hình hoa rất phong phú


 

Sản phẩm cùng loại