Sổ CK1 Nilong (Dòng kẻ ngang, 7.5cmx10.5cm, Nhiều màu, 120 trang, Việt Nam)

  • MS 014
  • Minh Châu
SỔ NILONG CK1 - MÃ 014
 
Bìa sổ chất liệu plastic dẻo, chống nuớc, bền đẹp.
Có nhiều hình da dạng, phù hợp với mọi đối tượng nguời dùng. Hình chọn ngẫu nhiên, hoặc liên hệ shop.
� Kích thuớc: CK1: 7cm x10.5cm (+/- 0.5cm)
� Dòng kẻ ngang
� 120 trang
Dòng kẻ ngang
7.5cmx10.5cm
Nhiều màu
120 trang
Việt Nam
SỔ NILONG CK1 - MÃ 014
 
Bìa sổ chất liệu plastic dẻo, chống nuớc, bền đẹp.
Có nhiều hình da dạng, phù hợp với mọi đối tượng nguời dùng. Hình chọn ngẫu nhiên, hoặc liên hệ shop.
� Kích thuớc: CK1: 7cm x10.5cm (+/- 0.5cm)
� Dòng kẻ ngang
� 120 trang

Sản phẩm cùng loại