Sổ nghị quyết

  • 631

Đặc điểm: 160 trang 
Kích Thước : 21 cm x 30 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : bìa da, có mút, may viền chỉ

Sản phẩm cùng loại