Sổ lò xo A7-1

  • 871
Sổ lò xo
Đặc điểm:100 trang
KT:7.5cm x 10.5 cm
ĐL:70g/m2
ĐT:92-95 ISO
Bìa:Bìa ngoại cao cấp trắng hai mặt.