Sổ lò xo A5-1

  • 851
Sổ lò xo
Đặc điểm:100 trang
KT:15 cm x 21 cm
ĐL:70g/m2
ĐT:92-95 ISO
Bìa:Bìa ngoại cao cấp trắng hai mặt.

Sản phẩm cùng loại