Sổ da cao cấp mã 9632 (Vàng da bò, Da cao cấp, Việt Nam)

  • 9632

Sổ da cao cấp mã 9632 (KT 13,8 cm x 19,5 cm)

Vàng da bò
Da cao cấp
Việt Nam

Đặc điểm: 240 trang
Kích Thước : 13,8 cm x 19,5 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 92 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp

Sản phẩm cùng loại