sổ da cao cấp mã 9625 (Vàng da bò, Da cao cấp, Việt Nam)

sổ da cao cấp mã 9625 ( KT 15 cm x 21,7cm)

Vàng da bò
Da cao cấp
Việt Nam

Đặc điểm: 240 trang
Kích Thước : 15 cm x 21,7cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 92 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp

Sản phẩm cùng loại