Sổ da cao cấp mã 9616 (Vàng da bò, Da cao cấp, Việt Nam)

Sổ da cao cấp mã 9616 ( KT 19,5 cm x 26 cm)

Vàng da bò
Da cao cấp
Việt Nam

Đặc điểm: 240 trang
Kích Thước : 19,5 cm x 26 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 92 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp

Sản phẩm cùng loại